English / Saesneg

info@gerddiwelshblack.co.uk

Dyluniwyd a’i chynnal gan

Arwerthiannau a Sioeau

Mai 2016 - Sioe Wanwyn ac Arwerthiant Dolgellau
Pencampwraig Heffer Ifanc - Gerddi Bluog Rhinogwen 6ed, a werthwyd am 1950 gini.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2015 - Sioe Wanwyn ac Arwerthiant Dolgellau
Pencampwr y Teirw - Gerddi John, a werthwyd am 2800 gini.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2015 - Sioe Wanwyn ac Arwerthiant Dolgellau
Pencampwraig Heffer Ifanc - Gerddi-Bluog Rhinogwen 5ed, a werthwyd am 1580 gini.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2014- Sioe Wanwyn ac Arwerthiant Dolgellau
Pencampwraig Heffer Ifanc - Gerddi Bluog Dilys 7fed, a werthwyd am 2000gini.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2013 - Sioe Wanwyn ac Arwerthiant Dolgellau
Pencampwraig Heffer Ifanc - Gerddi Bluog Rhinogwen 4ydd, a werthwyd am 2100 gini.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Gorffenaf 2012 - Sioe Frenhinol Cymru
Gerddi Bluog Addewid 4ydd - Tarw Ifanc Gorau'r Adran Gwartheg Duon ag Is-Pencampwr y Teirw.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2012 - Sioe Nefyn
Gerddi Bluog Dilys 4th - Pencampwraig Fenyw.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2012 - Sioe Wanwyn ac Arwerthiant Dolgellau
Pencampwr y teirw, Gerddi Cyfhebog 67fed a werthwyd am 3,000 gini.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2012 - Gwerthiant Stôr Gwobr Gwartheg Duon Cymreig o Dras Y pâr o fustach â’r pris uchaf
Gerddi Bluog Carwyn 4th Gerddi Bluog Meirion 3ydd, 19 a 20 mis yn pwyso 600kg a werthwyd am £1225.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Is-Pencampwraig Fenyw Duon Cymreig y Flwyddyn 2011
Bluog Dilys 4ydd Ennillodd Pencampwraig yn Sioeau Nefyn, Egwlysbach a Cherrigydrudion, a Is-pencampwraig yn Sioeau Oswestry a Llanrwst. Heffar 2 flwydd oed.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2011 ~ Sioe Nefyn
Gerddi Bluog Dilys 4th - Pencampwraig Fenyw.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2011 ~ Gwerthiant Stôr Gwobr Gwartheg Duon Cymreig o Dras
Y bustach â’r pris uchaf- Gerddi Bluog Dylan, 21 mis yn pwyso 670kg a werthwyd am £1015.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2010 ~ Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas y Gwartheg Duon Cymreig
Enillodd Buches Gerddi Bluog Gwpan Barhaol Coffa J O Pritchard am yr Heffer Ifanc uchaf ei phris a werthwyd yn 2009, Gerddi Bluog Rhinogwen yr 2il a werthodd am 3,000 gini yn arwerthiant Llanymddyfri, Mai 2009.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2009 ~ Sioe Wanwyn ac Arwerthiant Dolgellau
Pencampwraig Heffer Ifanc, Gerddi Bluog Ann a werthwyd am 1,850 gini.
Hi oedd yr heffer ifanc uchaf ei phris yn yr arwerthiant.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2009 - Sioe ac Arwerthiant y Gwanwyn, Llanymddyfri
Pencampwraig Heffer Ifanc, Gerddi Bluog Rhinogwen, gwerthwyd am 3,000 gini.
Hi oedd yr heffer ifanc uchaf ei phris yn yr arwerthiant ac yn ystod y flwyddyn.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2008 ~ Gwyl Gardd a Thyddyn y Sioe Frenhinol
Y fuwch a’r llo gorau: Gerddi Bluog Rhinogwen a Rhinogwen yr 2il.

Heffer ifanc orau: Gerddi Rhianfa y 5ed.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2008 ~ Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol Cymdeithas y Gwartheg Duon Cymreig
Enillodd Buches Gerddi Bluog Buches Fechan y Flwyddyn yn 2007.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hydref 2007 ~ Arwerthiant Gwartheg Str Cymdeithas y Gwartheg Duon Cymreig, Dolgellau
Y cyd fustach sengl uchaf ei bris: Gerddi Bluog Rhinog yr 2il, 17 mis oed yn pwyso 640kg a chafwyd £705 /y pen.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2007 ~ Dolgellau
Pencampwr Heffer Ifanc: Gerddi Rhianfa 4ydd.