English / Saesneg

info@gerddiwelshblack.co.uk

Dyluniwyd a’i chynnal gan

Croeso / Welcome

Lleolir fferm Gerddi Bluog yn y bryniau uwchben Harlech, yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri, gan edrych dros Cwm Bychan a mynyddoedd y Rhinogydd.

Mae'r fferm sy'n 410 erw, yn esgyn 1200 troedfedd uwchben lefel y môr ac wedi ei lleoli mewn ardal fynyddig arw. Cadwyd Gwartheg Duon Cymreig yma ers diwedd y 1960’au gan mai dyma’r gwartheg sydd fwyaf addas i’r tirwedd gan eu bod yn fath caled sy’n ffynnu ar ychydig ac yn cynhyrchu cig a llaeth o ansawdd uchel.

 

Dros y blynyddoedd, rydym wedi canolbwyntio ar eneteg gan sicrhau bod gennym wartheg benyw magu gyda phyrsiau a thraed da. Ein nod yw cynhyrchu stoc magu da sy’n addas ar gyfer y pedigri ac sy’n fuchesi caeedig.

Mae iechyd y fuches o’r pwysigrwydd pennaf i’r ddwy fuches, ac rydym yn falch fod gan y ddwy fuches statws iechyd buches ‘Elite’ ac yn fuchesi caeedig.

Yn ogystal â’r Fuches Bedigri o Wartheg Duon Cymreig, rydym hefyd yn ffermio diadell o 350 o famogiaid magu mynydd Cymreig gan gadw 140 o famogiaid bob blwyddyn.

Mae croeso bob amser i ymwelwyr.