English / Saesneg

info@gerddiwelshblack.co.uk

Dyluniwyd a’i chynnal gan

Iechyd y Fuches

Mae Buches Gerddi a Buches Gerddi Bluog â statws iechyd buches ‘elite’ ac maent yn aelodau o Gynllun Premiwm SAC Iechyd Gwartheg.

Cynllun Premiwm SAC Iechyd Gwartheg

Maent wedi eu hardystio yn rhydd o Glefyd Johne ac wedi eu hachredu a’u hardystio yn rhydd rhag BVD, IBR a Leptospirosis.

Nid oes yn un o’r ddwy fuches erioed wedi cael achos o TB na BSE.