English / Saesneg

info@gerddiwelshblack.co.uk

Dyluniwyd a’i chynnal gan

Buches Gerddi Bluog

Sefydlwyd Buches Gerddi Bluog yn 2001 gyda phedair buwch fagu o Fuches Gerddi. Cedwir y gwartheg ar ddaliad bach 32 erw sydd 3 milltir i ffwrdd o’r prif ddaliad ac maent hwythau hefyd allan dros y gaeaf.

Enillodd buches Gerddi Bluog Fuches Fechan y Flwyddyn gan Gymdeithas y Gwartheg Duon Cymreig yn 2007.

Yn 2008, cefais fy newis yn Llysgennad Ifanc Cymdeithas y Gwartheg Duon. Yn ystod fy amser fel Llysgennad roeddwn yn ddigon ffodus i ennill ysgoloriaeth gan Hybu Cig Cymru a gyfrannodd tuag at deithio i Awstralia i 2il Gynhadledd y Byd i’r Gwartheg Duon Cymreig ac i deithio o amgylch buchesi gwartheg duon Cymreig yn Awstralia.

Gellir gweld adroddiad o’r daith drwy ddilyn y ddolen isod i Hybu Cig Cymru.
Gwefan: http://www.hccmpw.org.uk/publications/scholarship