English / Saesneg

info@gerddiwelshblack.co.uk

Dyluniwyd a’i chynnal gan

Buches Gerddi

Sefydlwyd Buches Gerddi gan fy nhad, Elwyn Pryce Evans, yn 1969 ac mae wedi bod yn fuches gaeedig ers 1986. Nid ydym yn prynu teirw stoc gan ein bod dros y blynyddoedd wedi adeiladu fflasg genws ffrwythloni artiffisial ac erbyn hyn mae gennym 26 o wahanol linachau gwaed gyda rhai yn dyddio’n ôl dros 40 mlynedd.

Trosglwyddodd y fferm i fod yn fferm organig yn 1999, ac mae wedi ei hardystio gan Gymdeithas y Pridd. Mae'r fferm hefyd yn rhan o cynllun gwarant ffermydd (FAWL).

Mae’r holl wartheg yn aros allan dros y gaeaf. Rydym yn gallu gwneud hyn gan eu bod yn arbennig o wydn ac maent yn addasu ac yn ymdopi â phob math o dywydd.

Dros y blynyddoedd, mae Buches Gerddi wedi ennill Buches Fechan Cymdeithas y Gwartheg Duon Cymreig 9 gwaith i gyd.